O naší organizaci

Dotek z.s. je neziskovou organizací se sídlem v Českém Těšíně, která působí v rámci
Moravskoslezského kraje. Zaměřujeme se zejména na podporu, rozvoj a zvyšování kvality
služeb náhradní rodinné péče, a to jak v její přechodné, tak i v dlouhodobé formě.

Posláním a náplní práce naší organizace je zajištění co nejharmoničtějšího vývoje dítěte, které nemůže vyrůstat v rámci původní rodiny, čehož dosahujeme prostřednictvím podpory a pomoci nejen náhradním rodinám, ale také rodinám původním, které se ocitly v obtížné životní situaci a v psychosociální nouzi. Hlavní formou působení organizace jsou aktivity zaměřené na podporu zájmů cílové skupiny a naplňování jejich práv a potřeb.

Hlavním cílem aktivit a služeb, poskytovaných organizací DOTEK z.s., je taková pomoc a
podpora, která je založena na rovnoprávné spolupráci a vede k rehabilitaci a posilování
přirozených vazeb mezi biologickými rodiči a dětmi v náhradní rodinné péči nebo k co možná
nejkvalitnějšímu nahrazení těchto vazeb.

Své poslání a cíle naplňuje DOTEK z.s. prostřednictvím:

 • poskytování odborného poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči
 • uzavírání dohod o výkonu náhradní rodinné péči
 • doprovázení stávajících náhradní rodičů při výkonu péče o svěřené děti prostřednictvím pracovníka, který poskytuje poradenství v oblasti výchovy a péče o svěřené dítě
 • zajištění odborné pomoci pro svěřené dítě nebo pro pečující osoby
 • poskytování preventivních a podpůrných služeb za účelem sanace původní rodiny
 • doprovázení svěřeného dítěte a pečujících osob při kontaktu s rodinou dítěte
 • poskytování poradenství a pomoci ohrožené původní rodině
 • vzdělávání pečujících osob a podpora v plnění jejich povinnosti se vzdělávat
 • podpora pravidelného sdílení svých zkušeností s péčí o svěřené dítě s ostatními
  pečujícími osobami v rámci vzdělávacích, rozvojových a osvětových programů
 • pořádání kulturně-společenských a sportovních akcí pro děti v náhradní rodinné péči se zaměřením na aktivní trávení volného času
 • zprostředkování respitní péče

Naše služby jsou určeny:
– stávajícím i budoucím náhradním rodičům
– dětem v náhradní rodinné péči
– vlastním dětem náhradních rodičů
– biologickým rodičům dětí v náhradní rodinné péči

Případě zájmu se nás neváhejte obrátit a nezapomínejme, že:

„Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je skrze náklonnost, která vzniká při jejich výchově.“
Gabriel García Márquez