Pro komunikaci a práci s dětmi jsme začali využívat nový přístup.
Terapie hrou je specifický přístup, který vychází ze skutečnosti, že hra je pro děti přirozeným způsobem zkoumání světa a způsobem komunikace. Prostřednictvím herního procesu a za pomoci hraček, které jsou v průběhu terapie poskytovány, je dítě schopné na symbolické rovině vyjádřit cokoli, co je pro něj složité, nepříjemné či nemožné vyjádřit slovy.
K žádoucím změnám tedy nedochází pod vnějším tlakem, ale naopak díky vnitřnímu růstu samotného dítěte.
Tato terapie je vhodná pro děti od 2-3 let.