Přístup do Galerie ZAMÍTNUT!

  • Z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR) a omezení pro zveřejňování fotografií mladistvých (dáno zákonem č. 101/2000 Sb.), je Galerie  chráněna heslem.
  • Pro zažádání přístupu do Galerie a získání hesla nás můžete kontaktovat na
    emailové adrese: info@dotek-nrp.cz

Děkujeme za pochopení.

Váš DOTEK