DOTEK je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a
v souladu s tímto zákonem je právnickou osobou způsobilou v mezích českého právního řádu
vystupovat svým jménem a nabývat práv a povinností.

Celé znění stanov spolku, obecná ustanovení, organizační strukturu naleznete Ke Stažení níže.