1. Uživatel i poskytovatel je povinen dodržovat níže uvedená pravidla.
2. Uživatel je povinen spolupracovat s poskytovatelem při naplňování dohodnutých pravidel,
tak aby vše bylo v zájmu blaha dítěte.

…(dále Ke Stažení)