Dokument pověřující DOTEK z.s. k vykonávání činnosti sociálně-právní ochraně dětí.

Vystaven krajským úřadem MSK, obor sociálních věcí.